1r Premi d’Arts Escèniques i Salut Mental, Josep Clusa