GT1: Els drets humans de les persones migrants:
mites i realitats