GT2: Impacte i efectes de les violències en la subjectivitat i en els vincles socials