Memorial Josep Clusa (1934 – 2013)


"Migracions, Exili i Refugi: Drets Humans i Salut Mental"