Amb el Premi Josep Clusa, volem lligar l’home amb l’art escènic i la Salut Mental