• Difusió
    La fundació disposa de diferents mitjans per comunicar els seus treballs, idees i activitats