• Reflexió i recerca
    La Fundació ofereix un espai de deliberació i debat per aprofundir en el coneixement de la salut mental