• Sensibilització i formació
    La fundació pretén crear un estat d'opinió favorable a l'acceptació social de les malalties mentals