Augment del consum de psicofàrmacs en l’última dècada