Comunicat contra la violència, per la pau i la solidaritat