El 6è Congrés Català de Salut Mental debat sobre els efectes de les migracions i exilis en la salut mental