El Congrés dels Diputats debat una iniciativa per crear una estratègia de salut mental per als propers 5 anys