Jornada “Drets humans i ingrés psiquiàtric: Bones pràctiques”