Jornada “Onades Migratòries i Crisi de Refugiats:
Drets Humans i Salut Mental”