Després del 6è Congrés Català de Salut Mental, celebrat els dies 1, 2 i 3 de juny de 2017 sota el títol “MIGRACIONS, EXILI I REFUGI: DRETS HUMANS I SALUT MENTAL”, tal com vàrem acordar, convoquem aquesta Jornada Post Congrés, per tal de posar en comú algunes dades i algunes reflexions sobre la situació actual en la que ens trobem i poder reprendre alguns dels temes tractats en el Congrés. Amb el convenciment que seguim davant una situació dramàtica a Europa, i amb la voluntat de mantenir una actitud de denúncia i mobilització, convoquem aquesta Jornada per tal de seguir amb el nostre procés de discussió i elaboració de diferents nivells de resposta, des de la perspectiva de la salut, de salut mental i comunitària.