El Congrés Català de Salut Mental de la Infància i l’Adolescència aborda els trastorns de conducta dels joves