Resum de la 1a Jornada de la PSM: deteriorament progressiu i alarmant en l’atenció pública en salut mental provocat per les retallades en un context de crisi