Presentació de pòsters al VI Congrés Català de Salut Mental de la Infància i l’Adolescència