És un mètode de tractament validat per a tractar a persones que sofreixen trastorns mentals severs (esquizofrènia, greus trastorns de personalitat, bipolaritat, depressions…) i als seus familiars.